Number of the records: 1  

Changes in interfacial properties of alpha-synuclein preceding its aggregation

 1. 1.
  0309820 - BFÚ 2009 RIV GB eng J - Journal Article
  Paleček, Emil - Ostatná, Veronika - Masařík, Michal - Bertoncini, C.W. - Jovin, T.
  Changes in interfacial properties of alpha-synuclein preceding its aggregation.
  [Změny v mezifázových vlastnostech alfa-synukleinu předcházející jeho agregaci.]
  Analyst. Roč. 133, - (2008), s. 76-84. ISSN 0003-2654. E-ISSN 1364-5528
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KAN400310651; GA MŠMT(CZ) LC06035
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : alpha-synuclein * Parkinson's disease
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 3.761, year: 2008

  Aggregation of alpha-synuclein (AS) plays a critical role in Parkinsons disease. The oxidation signals of tyrosine residues of AS at carbon electrodes and the ability of fibrils to adsorb and catalyze hydrogen evolution at hanging mercury drop electrodes (HMDEs) decreased during incubation. HMDEs were particularly sensitive to pre-aggregation changes in AS. Already after 1 h of a standard aggregation assay in vitro (stirring at 37° C), the electrocatalytic peak H increased greatly and shifted to less negative potentials.

  Agregace alfa-synukleinu (AS) hraje kritickou roli v Parkinsonově chorobě. Oxidační signály tyrosinových zbytků v AS na uhlíkových elektrodách a schopnost fibril adsorbovat se a katalysovat vývoj vodíku na visících rtuťových kapkových elektrodách (HMDE) se během inkubace zmenšovaly. HMDE byly zvláště citlivé k preagregačním změnám v AS. Již po 1 hodině standardního agregačního stanovení in vitro (míchání při 37° C) elektrokatalytický pík H velmi vzrostl a posunul se k méně negativním potenciálům.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161853

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.