Number of the records: 1  

Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes

 1. 1.
  0309809 - BFÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Hasoň, Stanislav - Pivoňková, Hana - Vetterl, Vladimír - Fojta, Miroslav
  Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes.
  [Sekvenčně specifická detekce DNA na diamantových elektrodách pomocí oxidačních signálů purinových bází zesílených během anodického rozpouštění v přítomnosti mědi.]
  Analytical Chemistry. Roč. 80, - (2008), s. 2391-2399. ISSN 0003-2700. E-ISSN 1520-6882
  R&D Projects: GA AV ČR(CZ) KAN200040651; GA ČR(CZ) GA203/07/1195
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Keywords : triplet repeat expansion * osmium-tetroxide complexes * electrochemical detection
  Subject RIV: BO - Biophysics
  Impact factor: 5.712, year: 2008

  Application of the technique in magnetic bead-based DNA assays (such as hybridization with DNA sequences exhibiting asymmetrical distribution of purine/pyrimidine nucleotides between the complementary strands or monitoring of amplification of specific DNA fragments in a duplex polymerase chain reaction) are demonstrated.

  Navržená metoda je vhodná pro určení množství purinů v různých DNA vzorcích, a dále ve spojení s magnetickými kuličkami ji lze použít k detekci DNA hybridizace a monitorování PCR amplifikace specifických DNA fragmentů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161845

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.