Number of the records: 1  

A new quasiclassical method for modeling the high-resolution spectra of polyatomic systems

 1. 1.
  0309605 - ÚFCH JH 2009 RIV US eng J - Journal Article
  Kaprálová-Žďánská, Petra Ruth - Hanák, Filip - Lazebníček, Jan
  A new quasiclassical method for modeling the high-resolution spectra of polyatomic systems.
  [Nová kvaziklasická metoda pro modelování vysoce rozlišených spekter polyatomických systémů.]
  Journal of Chemical Physics. Roč. 128, č. 15 (2008), , , 154316-1-15. ISSN 0021-9606. E-ISSN 1089-7690
  R&D Projects: GA AV ČR KJB100550501; GA ČR GA203/06/0420
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : kinetic-energy spectroscopy * autocorrelation function * semiclassical theory
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 3.149, year: 2008

  A new quasiclassical method for quantum autocorrelation functions based on the semiclassical limit in Wigner phase space has been derived. Unlike the existing quasiclassical method, the new method enables long-time simulations, thus making it possible to locate quantum spectral lines very precisely. The new method has been tested for a one-dimensional anharmonic oscillator fitted to the H-2 molecule and for a six-dimensional calculation of the Ar2I van der Waals cluster in adiabatic approximation. The obtained results compare well with the benchmark quantum-mechanical calculations and are also roughly comparable to the experimental Ar2I- zero-kinetic-energy photoelectron spectrum, which is available in the literature.

  Odvodili jsme novou kvaziklasickou metodu pro kvantové autokorelační funkce. Narozdíl od existující kvaziklasické metody umožňuje nová metoda dlouhodobé simulace a tím i velmi přesnou lokalizaci kvantových spektrálních čar. Novou metodu jsme testovali na jednodimenzionálním anharmonickém oscilátoru odpovídajícímu molekule H2 a na šestidimenzioní simulaci van der Waalsova klastru Ar2I. Získané výsledky se dobře shodují se srovnávacími kvantově mechanickými výpočty a jsou také přibližně srovnatelné s experimentálním fotoelektronovým spektrem Ar2I- v dostupné literatuře.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161689

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.