Number of the records: 1  

Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy

 1. 1.
  0309491 - FLÚ 2008 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Hoblík, Jiří
  Profétie v raném křesťanství.
  [Prophecy in the Early Chtistianity.]
  Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 57-70. Knihovna rané křesťanské literatury, Filosofie a teologie. ISBN 978-80-7021-814-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Early Christianity * Prophecy * Religion of the Late Antiquity
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Ucelené vylíčení dějin a povahy rané křesťanské profétie. Bere zřetel k návaznosti na židovskou tradici a na oblibu pohanského věštectví. V závěru se ptá, kde končí prorocká tradice. Jako součást edice antických textů detekuje oblast slabě doložené slovesnosti.

  A comprehensive depiction of history and character of the prophecy in the Early Christianity. It considers its sequence on the tradition of Judaism and on the popularity of the pagan divination. At the close of the treatise we ask, where is the end of the prophetic tradition. As a part of edition of antique texts it detects the sphere of the weak documented oral and scriptural activity.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161609

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.