Number of the records: 1  

Aerodynamic Research on the Tip Sections of a Long Turbine Blade

 1. 1.
  0309407 - ÚT 2009 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Šimurda, David - Luxa, Martin - Synáč, J. - Šafařík, Pavel
  Aerodynamic Research on the Tip Sections of a Long Turbine Blade.
  [Aerodynamický výzkum špičkového řezu dlouhé turbínové lopatky.]
  Proceedings of ASME Turbo Expo 2008 : Power for Land, Sea and Air. Berlín: ASME, 2008, s. 1-8. ISBN 0-7918-3824-2.
  [ASME Turbo Expo 2008. Berlin (DE), 09.06.2008-13.06.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA101/07/1508; GA MŠMT(CZ) ME08025
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : transsonic flow * tip blade section * turbomachinery
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics
  http://www.asmeconferences.org/TE08/

  This paper reports on results of high-speed aerodynamic research on a blade cascade. The blade cascade represents the tip section of the last stage rotor blades of a large output steam turbine. The aerodynamics characteristics of the blade cascade are presented together with flow field photographs in a range of transonic and supersonic velocities.

  Tento článek pojednává o vysokorychlostním výzkumu lopatkové mříže. Mříž představuje špičkový řez oběžné lopatky posledního stupně parní turbíny velikého výkonu. Jsou presentovány aerodynamické charakteristiky spolu s obrazy proudových polí v rozsahu transsonických a supersonických rychlostí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161549

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.