Number of the records: 1  

Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie

 1. 1.
  0309377 - FLÚ 2008 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hoblík, Jiří
  Profétologie. Moderně kritické zkoumání hebrejské profétie.
  [Prophets Studies: Modern Critical Research of the Hebrew Prophecy.]
  Religio: Revue pro religionistiku. -, č. 1 (2005), s. 85-104. ISSN 1210-3640
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : prophecy * mantic * history of religion
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Současné kritické profétologické studie vděčí za svůj rozvoj celé historii biblické interpretace a její konfrontaci s moderním myšlením. A v důsledku toho také nezávislému světu zejména německých univerzit. To připravilo pozadí pro tázání na profétii jako na specifický náboženský fenomén (mluvčí, nikoli spisovatelé!), ve spojení zvl. se jmény H. Ewalda, J. Wellhausena and B. Duhma.

  Contemporary critical prophets studies are obliged for their development to whole history of biblical intepretation and its confrontation with a modern thinking and, consequently also to an independent world mainly at German universities. This had prepared a background for questioning prophecy as a specific religious phenomenon (speakers, not writers!), connected mainly with the names of H. Ewald, J. Wellhausem and B. Duhm.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161526

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.