Number of the records: 1  

Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder

 1. 1.
  0309150 - ÚFP 2009 RIV SK eng J - Journal Article
  Voleník, Karel - Leitner, J. - Kolman, Blahoslav Jan - Písačka, Jan - Schneeweiss, Oldřich
  Plasma spraying of Fe-Cr-Al alloy powder.
  [Plazmové stříkání prášku slitiny Fe-Cr-Al.]
  Kovové materiály. Roč. 46, č. 1 (2008), s. 17-25. ISSN 0023-432X. E-ISSN 1338-4252
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1041404
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20430508; CEZ:AV0Z20410507
  Keywords : Fe-Cr-Al alloy powder * plasma spraying * oxidation * vaporization * composition changes
  Subject RIV: JK - Corrosion ; Surface Treatment of Materials
  Impact factor: 1.345, year: 2007

  Fe-Cr-Al alloy powder was plasma sprayed using a water stabilized plasma gun. The alloy simulated the commercial KANTHAL D. To obtain its composition in a plasma deposit, the initial powder composition must have been somewhat different to cope with the changes due to selective vaporization and selective oxidation during spraying. For the changes at the in-flight stage of spraying, mainly selective Al vaporization is responsible. After particle impact and solidification, i.e. during formation and cooling of a coating, vaporization is interrupted and the composition changes due to oxidation are less significant. During plasma spraying, the alloy exhibits better oxidation resistance than a number of materials. The protective mechanism is virtually the same as in solid Fe-Cr-Al alloys, nevertheless the protective Al2O3 layer is liquid under the reaction conditions.

  Prášek slitiny Fe-Cr-Al byl plazmově stříkán pomocí vodou stabilizovaného plazmového hořáku. Slitina byla svým složením podobná jako komerční KANTHAL D. Aby bylo dosaženo toto složení v plazmovém nástřiku, muselo být počáteční složení prášku poněkud odlišné a tím se respektovaly jeho změny při plazmovém stříkání vlivem selektivního odpařování a selektivní oxidace. Za změny při letu částic v proudu plazmatu je odpovědné hlavně selektivní odpařování hliníku. Po dopadu částic na podložku a jejich ztuhnutí, tj. během vytváření a chlazení povlaku, je odpařování přerušeno a další změny složení vlivem oxidace jsou méně významné. Při plazmovém stříkání se projevuje lepší odolnost proti oxidaci než u řady jiných materiálů. Mechanizmus ochranného působení je prakticky stejný jako u slitin Fe-Cr-Al v pevné fázi až na to, že ochranná vrstva Al2O3 je při daných reakčních podmínkách kapalná.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004649

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.