Number of the records: 1  

Model typu “czarna skrzynka“ s charakterystyka kwadraowa v analizie wlašciwošci pomp i dmuchaw

 1. 1.
  0308805 - ÚT 2009 RIV PL pol J - Journal Article
  Tesař, Václav - Peszyński, K.
  Model typu “czarna skrzynka“ s charakterystyka kwadraowa v analizie wlašciwošci pomp i dmuchaw.
  [„Black box“ model with quadratic characteristic for analysing properties of pumps and blowers.]
  Pneumatyka. Roč. 4, č. 65 (2007), s. 27-32. ISSN 1426-6644
  R&D Projects: GA AV ČR IAA200760705
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20760514
  Keywords : pump * ventilator * characteristic
  Subject RIV: BK - Fluid Dynamics

  Jest to pierwsza część artykułu dotycząca modelu z charakterystyką kwadratową, opisującego pracę maszyn łopatkowych w układach pneumatycznych i hydraulicznych. Dwie stałe charakteryzujące daną maszynę określane są na podstawie danych doświadczalnych. Sposób postępowania przy identyfikacji tych stałych przedstawiono na przykładzie zmierzonych własności małego wentylatora.

  This is a first part of a paper discussing a quadratic model of behaviour of machines - pumps and blowers - with a rotating impeller provided with a systém of blades. The model is used in analysis and design of hydraulic and pneumatic systems with such a machine, the properties of which are determined by two constants of the model. Identification of these constants from experimental data is explained on a practical example of a small blower.

  Jde o první díl článku o kvadratickém modelu chování lopatkových strojů v hydraulických a pneumatických soustavách. Dvě konstanty charakterizující daný stroj se určují z experimentálních dat a postup této identifikace konstant je ukázán na příkladu naměřených vlastností malého ventilátoru.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161164

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.