Number of the records: 1  

Experimental biomass assessment of three species of freshwater aquatic plants by horizontal acoustics

 1. 1.
  0308761 - BC 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Hohausová, Eva - Kubečka, Jan - Frouzová, Jaroslava - Husák, Štěpán - Balk, H.
  Experimental biomass assessment of three species of freshwater aquatic plants by horizontal acoustics.
  [Experimentální hodnocení biomasy tří druhů sladkovodních rostlin horizontální akustikou.]
  Journal of Aquatic Plant Management. Roč. 46, N (2008), s. 82-88. ISSN 0146-6623
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GP206/04/P092
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60170517; CEZ:AV0Z60050516
  Keywords : SIMRAD EK60 echosounder * circular composite transducer * Water persicaria * Eurasian watermilfoil * Sago pondweed * multiple target * frequency 120 kHz
  Subject RIV: BI - Acoustics
  Impact factor: 0.491, year: 2008

  In shallow water habitats, horizontal acoustics is a promising tool for assessment of plant biomass, a crucial feature for management of aquatic ecosystems. As interpretation of the acoustic characteristics of plants is missing, we made a first attempt to study the biomass of submerged plants by horizontal echosounding. The goal was to describe a basic acoustic feature, Sv (volume backscattering strength), and relate it to plant biomass. In total, 96 plants and patches of Polygonum amphibium; Myriophyllum spicatum and Potamogeton pectinatus were studied in an experiment and in a shallow lake. For all species, we found a positive linear relationship between Sv and dry biomass, describing 67-83% of the variability. The slope of the relationship differed statistically between species. The Sv of species overlapped irrespective of their biomass, therefore it was not suitable for species identification. The physiological/morphological states of the plants probably influence Sv.

  V mělkých vodách je horizontální akustika slibným prostředkem pro odhad biomasy rostlin, která je zásadní charakteristikou pří managementu vodních ekosystémů. Protože chybí interpretace akusitikých charakteristik rostlin provedli jsme prvotní pokus o studii biomasy ponořených rostlin horizontální akustikou. Cílem bylo popsat základní akustickou charakteristiku, Sv (volume backscattering strength) a vztáhnout ji k biomase rostlin. Celkem bylo studováno 96 rostlin tří běžných sladkovodních druhů: rdesno obojživelné, stolístek klasnatý a rdest hřebenitý a to experimentálně a v mělkém jezeře. U všech druhů byla zjištěna pozitivní závislost mezi Sv a suchou biomasou, vysvětlující 67-83% variability. Sklon závislosti se statisticky lišil mezi druhy. Sv jednotlivých druhů se překrývalo bez ohledu na vztah k biomase a proto nebylo vhodné jako přímá identifikace druhů. Sv je pravděpodobně ovlivňováno fyziologickým/morfologickým stavem rostlin.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161136

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.