Number of the records: 1  

How strategic planning deals with spatial landscape problems?

 1. 1.
  0308545 - ÚVGZ 2008 RIV SI eng C - Conference Paper (international conference)
  Semančíková, Eva - Dvořáková-Líšková, Zuzana - Holcová, V.
  How strategic planning deals with spatial landscape problems?
  [Jak strategické plánování řeší prostorové problémy krajiny.]
  Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions.. Slovinsko: IGU/LUCC, 2008, ---. ISBN 978-80-86561-80-6.
  [Man in the landscape across frontiers: Landscape and land use change in Central European border regions. Slovinsko (SI), 27.08.2007-04.09.2007]
  R&D Projects: GA MŠMT 1P05OC059
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60870520
  Keywords : landscape problems * strategic planning
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  The purpose of this study was to examine the relevance of spatial landscape problems in national strategic planning. In our work we distinguish six spatial problems: Landscape fragmentation, Landscape sealing, Landscape abandonment, Brownfields, Marginalisation of agricultural land and rural areas, Non-recultivated landscapes. Although all these problems were mentioned in studied documents, most of them did not deal with these problems sufficiently. The results of this study could be useful to planners and politics when improving national strategic plans that deal with landscape and establishing such landscape policy that would form a framework for other sector strategies and tactical plans.

  Účelem této studie bylo zjistit význam prostorových problémů krajiny v národním strategickém plánování. V naší práci jsme vymezili šest prostorových problémů.Výsledky této studie by mohly být užitečné, při zlepšování národních strategických plánů, které se zabývají krajinou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0004617

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.