Number of the records: 1  

Nedestruktivní identifikace poškození dřevěných nosných konstrukcí u památkově chráněných objektů

 1. 1.
  0308529 - ÚTAM 2008 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Kloiber, Michal - Bláha, Jiří
  Nedestruktivní identifikace poškození dřevěných nosných konstrukcí u památkově chráněných objektů.
  [Non-destructive Timber Structures Deterioration Testing in Heritage Conservation Process.]
  Drevoznehodnocujúce huby. Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 2005, s. 69-75. ISBN 80-228-1535-7.
  [Drevoznehodnocujúce huby. Zvolen - Kováčová (SK), 07.09.2005-08.09.2005]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) ME 660
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : wood * roof timber frame * cultural heritag * non-destructive testing
  Subject RIV: JN - Civil Engineering

  Při ochraně hmotného kulturního dědictví je v současné době kladen stále větší důraz na nedestruktivní a neinvazivní diagnostické postupy. Příspěvek shrnuje výsledky získané s využitím ultrazvukového přístroje Arborsonic při zjišťování vlastností a stavu dřeva zabudovaného v památkově hodnotných historických stavbách. Měření bylo provedeno na třech různých stavbách odlišného druhu, stáří a významu a s rozdílnými konstrukcemi: - pozdně středověký krov nad presbytářem kostela sv. Linharta v Lidéřovicích - krov a stropy z 18. – 19. stol. v domě čp. 163 na Karlově nám. v Pelhřimově - barokní krov konírny zámku v Náměšti nad Oslavou Na analytickou část ve všech třech případech navazuje rámcový návrh doporučených sanačních a konzervačních opatření zpracovaný s ohledem na historickou hodnotu jednotlivých objektů.

  Nowadays non-destructive testing methods gain ground increasingly in heritage conservation practice. Among the other methods the ultrasonic waves should be used to detect the quality of the structural elements within the historical buildings. Arborsonic decay detector was used for the diagnostics of wood condition and for the mapping of its deterioration in three different localities: - late medieval roof timber structure above the choir of St. Linhart in Lidéřovice - 18C and 19C roof frame and wooden ceilings of the house No. 163 in Pelhřimov - baroque roof timber frame of the chateau riding-hall in Náměšť nad Oslavou After the evaluation of results of the testing the recommendations for the conservation works were worked up in each case with an emphasis on specific historic values.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160985

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.