Number of the records: 1  

Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy

 1. 1.
  0308505 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Dus, Jan A (ed.)
  Novozákonní apokryfy III. Proroctví a apokalypsy.
  [New Testament Apocrypha III. Prophecies and Apocalypses.]
  Praha: Vyšehrad, 2007. 563 s. Knihovna rané křesťanské literatury, 3. ISBN 978-80-7021-814-3
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) LC538
  Grant - others:GA UK(CZ) 333/2001
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : Prophecies * Apocalypses * New Testament Apocrypha
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Úvody, bibliografické přehledy a komentované překlady apokryfních apokalyps a příbuzných spisů: Závěť Adamova, Otázky Bartolomějovy, Zlomky z knihy Élchasai, Zjevení Ezdrášovo, Zjevení Šadrakovo, Vidění Ezdrášovo, První (apokryfní) zjevení Janovo, Otázky Janovy, Zjevení Mariino, Zjevení Pavlovo, Zjevení Petrovo, Sibylliny věštby, Zjevení Tomášovo, Zósimovo vyprávění o životě Blažených (tj. Zósimovo vyprávění o Rekábejcích), Zjevení Pavlovo (NHC V/2), První zjevení Jakubovo (NHC V/3), Druhé zjevení Jakubovo (NCH V/4), Zjevení Petrovo (NHC VII/3). Rejstřík spisů, rejstřík osobních jmen, rejstřík místních jmen a rejstřík vybraných pojmů.

  Studies, bibliographical surveys and Czech translations of the apocryphal apocalypses and related writings: Testament of Adam, Questions of Bartholomew, Fragments of the Book Elchasai, Greek Apocalypse of Ezra, Apocalypse of Sedrach, Vision of Ezra, First /apocryphal/ Apocalyse of John, Questions of John, Apocalypse of Mary, Apocalypse of Paul, Apocalypse of Peter, Sibylline Oracles, Apocalypse of Thomas, Narrative of Zosimus concerning the Life of the Blessed (i.e. History of the Rechabites), Apocalypse of Paul: (NHC V/2), First apocalypse of James (NHC V/3), Second apocalypse of James (NCH V/4), Apocalypse of Peter (NHC VII/3). Indexes.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160971

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.