Number of the records: 1  

Optical structures, detection systems and related technologies for single-photon applications. Selected results of project 1M06002 in period 03-12/2006

 1. 1.
  0308398 - FZÚ 2008 RIV CZ eng M - Monography Chapter
  Černoch, Antonín - Soubusta, Jan - Bartůšková, L. - Fiurášek, J. - Ježek, M. - Dušek, M.
  Experimental implementations of a phase covariant quantum cloner.
  [Experimentální realizace fázově kovariantního klonovacího zařízení.]
  Optical structures, detection systems and related technologies for single-photon applications. Selected results of project 1M06002 in period 03-12/2006. 1. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006 - (Křepelka, J.), s. 89-92. ISBN 80-244-1544-5
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M06002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100522
  Keywords : phase covariant * quantum cloner
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  It is known, that quantum mechanics forbids exact copying of unknown quantum states [Wootters 1982]. Nevertheless it was proven that approximate cloning is possible. Many implementations of the universal cloning machine were recently designed. They were based on the stimulated emission or on the Hong-Ou-Mandel cloning. In this article, we focus on another type of cloner, the phase-covariant cloning machine, because it exhibits slightly better cloning fidelities [Bužek 1996]. This type of cloner can be experimentally realized using special beamsplitter with different splitting ratio for vertical and horizontal polarization.

  Je obecně známo, že nelze vytvářet přesné kopie neznámého kvantového stavu [Wootters 1982]. Přibližné kopírování ovšem možné je. Do dnešního dne bylo realizováno mnoho experimentů provádějících univerzální klonování na principu stimulované emise nebo na principu Hongově-Ouově-Mandelově klonování. My jsme se zaměřili na odlišný typ klonovacího zařízení, fázově kovariantní klonování, protože toto zařízení dosahuje lepších klonovacích výsledků [Bužek 1996]. Tento typ kloneru může být experimentálně realizován pomocí speciálního děliče s dělicím poměrem různým pro vertikální a horizontální polarizaci.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160896

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.