Number of the records: 1  

Věž Horního hradu Rožmberka nad Vltavou (tzv. Jakobínka). K počátkům a vývoji hradu Rožmberka

 1. 1.
  0308383 - ÚTAM 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Bláha, Jiří - Razím, V.
  Věž Horního hradu Rožmberka nad Vltavou (tzv. Jakobínka). K počátkům a vývoji hradu Rožmberka.
  [The Tower Called Jakobinka of the Rozmberk nad Vltavou Castle. Towards the Origin and Building History of the Rozmberk Castle.]
  Krovy a střechy. Praha: Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, 2005 - (Bláha, J.), s. 187-211. Svorník, 3. ISBN 80-86562-06-9.
  [3. konference stavebněhistorického průzkumu. Třebíč (CZ), 08.06.2004-11.06.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) ME 660
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : medieval castle * timber scaffolding * built heritage
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  Nové poznatky o válcové věži dosud považované za součást zástavby Horního hradu ze 13. – 14. století. Podrobný průzkum doplněný exaktním datováním naproti tomu zjistil, že jde o dílo až pozdně gotické výstavby, která následovala po požáru v roce 1522. Pod kuželovitou cihelnou helmicí se z doby výstavby věže dochovala dřevěná trámová konstrukce původně nesoucí vodorovně kladené prkenné šalování.

  New findings about the round tower of the castle formarly considered to be a part of the C13-C14 building period. The detailed research involving dendrodating proved that the tower was built in late medieval period after the fire in 1522. Under the spire roof made of bricks the timber scaffolding structure originally supporting the sheeting boards is preserved.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160882

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.