Number of the records: 1  

Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR

 1. 1.
  0308264 - BÚ 2008 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Komárek, Jiří - Komárková, Jaroslava
  Výskyt a šíření planktoních sinic v ČR.
  [Distribution and expansion of planctic cyanobacteria in Czech Republic.]
  Cyanobacterie 2008 – Sborník z konference 2-3.4. 2008, Brno. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, 2008 - (Maršálek, B.; Vinklárová, D.; Maršálková, E.), s. 13-17. ISBN 978-80-86188-26-3.
  [Cyanobakterie 2008. Brno (CZ), 02.04.2008-03.04.2008]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z60050516; CEZ:AV0Z60170517
  Keywords : cyanobacteria * plankton * distribution
  Subject RIV: EF - Botanics

  Planktonní sinice jsou důležitou složkou vodních ekosystémů v ČR. Často vytvářejí masivní "vodní květy", produkují cyanotoxiny a musí být sledovány jak z hydrobiologického tak hygienického důvodu. Frekvence a výskyt jednotlivých druhů se během doby mění a je závislá jednak na obhospodařovacím procesu vodních nádrží, ale také na globálních změnách v klimatu. V referátu je uveden přehled rozšíření a výskytu jednotlivých druhů v ČR během posledních 60ti let

  Planktic cyanobacteria play important role in freshwater habitats in Czech Republic. They develop sometimes in massive water blooms, produce cyanotoxins and must be monitored from hydrobiological and sanitary point of views. Frequency of their occurrence and the species composition change in time and depend on managing of water ecosystems and on global changes of climate. The distribution and occurrence of various species in Czech Republic over last 60 years is reviewed.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160804

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.