Number of the records: 1  

Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?

 1. 1.
  0308113 - GFÚ 2009 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Střeštík, Jaroslav - Mikulecký, M.
  Sluneční skvrny, erupce a geomagnetická aktivita: vztah k mozkové mrtvici?
  [Solar spots, flares and geomagnetic activity: related to cerebral stroke?]
  Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference. Úpice: Hvězdárna v Úpici, 2008 - (Marková, E.), s. 181-184. ISBN 978-80-86303-11-6.
  [Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí /28./. Úpice (CZ), 22.05.2007-24.05.2007]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z30120515
  Keywords : cerebral infarction * cosmogeophysical activities * cross-correlation
  Subject RIV: DE - Earth Magnetism, Geodesy, Geography

  Měsíční počty mozkových mrtvic za 16 let byly korelovány s měsíčními hodnotami sluneční geomagnetické aktivity. Existuje významná záporná korelace mezi sluneční/geomagnetickou aktivitou a výskytem mozkových mrtvic s časovým posuvem jeden rok.

  Monthly numbers of cerebral infarctions dutiny 16 years wereas correlated with monthly values of solar and geomagnetic activity. There is a significant negative correlation between solar/geomagnetic aktivity and the incidence of cerebrál infarctions with a time shift of one year.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160689

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.