Number of the records: 1  

Velká přetvoření konstrukcí při malém počtu cyklů

 1. 1.
  0307967 - ÚTAM 2008 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Brož, P. - Marek, Pavel
  Velká přetvoření konstrukcí při malém počtu cyklů.
  [Large plastic deformation considering low number of cycles.]
  Sborník referátů IX. celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“,. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 2008 - (Konečný, P.; Marek, P.), s. 93-97. ISBN 978-80-02-02007-3.
  [Celostátní konference se zahraniční účastí „Spolehlivost konstrukcí“/9./,. Ostrava (CZ), 14.04.2008-15.04.2008]
  R&D Projects: GA ČR GA103/07/0557
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : disipation of energy * alternating plastification * reliability analysis
  Subject RIV: JM - Building Engineering

  K posudku ocelové konstrukce vystavené střídavé plastifikaci a odpovídající akumulaci poškození únavou slouží metodika uvedená v článku. K řešení případů odpovídajícímu velice nízkému počtu cyklů, je sledováno poškození (i) tahovým přetvořením. (ii) vyčerpáním plastických rezerv při velkých tahových silách (iii) růstem trhliny. Akumulace poškození vztažená k vyčerpání zmíněného dominantního poškození únavou roste při vysoké úrovní plastických deformací zatímco poškození způsobené růstem trhliny dominuje při nízké úrovni konstatovaného přírůstku.

  To solve fatigue problems of steel structures under alternating plastification circumstances, a cumulative damage model has recently proved. For that purpose, the extremely low cycle effect is in accordance with the the parts of damage phenomenon, caused by (i) tensile straining, (ii) ductility exhaustion during cyclic straining, and (iii) crack propagation. The damage owing to the exhaustion mentioned dominates the fatigue damage at the large level of the plastic deformation increase whereas the damage due to crack propagation dominates at the small level of the stated increment
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160582

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.