Number of the records: 1  

Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice

 1. 1.
  0307837 - ÚSP 2008 RIV SK cze J - Journal Article
  Matejka, Ján
  Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice.
  [Protection of general personality rights in the Czech Republic.]
  Právny obzor. Roč. 91, č. 2 (2008), s. 119-131. ISSN 0032-6984
  R&D Projects: GA ČR GA407/06/1467
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z70680506
  Keywords : protection of personality * rights of natural persons * human rights
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Autor se zabývá ochranou všeobecných osobnostních práv v České republice, které se týkají výlučně práv fyzických osob. Tato ochrana vyplývá z tzv. Generální klauzuly uvedené v Občanském zákoníku a neustále se doplňuje. Lze předpokládat, že často je realizována i souběhem s jinými způsoby ochrany osobnosti, a to jak předpisy práva soukromého (např. Zákoník práce), tak i veřejného ( Trestní zákon, zákon o přestupcích apod.).

  The author deals with the protection of general personality rights in the Czech Republic that concerns exclusively the rights of natural persons. This protection results from so-called General Clause set out in the Civil Code and is continuously extended. It may be assumed that it is often implemented simultancously with other ways of the protection of personality - by the provisions of both the private law (e.g. Labour Code) and the public law (e.g. Crimanla law, Offences Act, etc.).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160485

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.