Number of the records: 1  

Charakterizace sorpčních gelů pro použití v technice difuzního gradientu v tenkém filmu

 1. 1.
  0307664 - ÚIACH 2009 RIV CZ cze J - Journal Article
  Gregušová, Michaela - Dočekal, Bohumil - Dočekalová, H.
  Charakterizace sorpčních gelů pro použití v technice difuzního gradientu v tenkém filmu.
  [Characterization of resin gels for diffusive gradient in thin films technique.]
  Chemické listy. Roč. 102, č. 3 (2008), s. 213-217. ISSN 0009-2770. E-ISSN 1213-7103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40310501
  Keywords : DGT technique * 8-hydroxychinoline modified resin gel
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 0.593, year: 2008

  Studie se zabývá novým sorpčním gelem na bázi Spheron-Oxinu (5-sulfofenyl-azo-8-hydroxychinolin) pro užití v technice DGT. Tato vazebná fáze s větší selektivitou k stopovým prvkům by měla přinést více informací o jejich speciaci v přírodních vodních systémech.

  This study deals with a new resin gel based on Spheron Oxin (5 sulphophenyl-azo-8-hydroxychinoline) ion exchanger for DGT. This new binding phase with a higher selectivity for trace metal species than Chelex 100 could potentially provide more information on metals speciation in aquatic systems.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160366

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.