Number of the records: 1  

The Upper Paleolithic burial area at Předmostí. Ritual and taphonomy

 1. 1.
  0307586 - ARÚB 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Svoboda, Jiří
  The Upper Paleolithic burial area at Předmostí. Ritual and taphonomy.
  [Mladopaleolitický pohřební areál v Předmostí. Rituál a tafonomie.]
  Journal of Human Evolution. Roč. 54, č. 1 (2008), s. 15-33. ISSN 0047-2484. E-ISSN 1095-8606
  R&D Projects: GA ČR GA206/04/1498
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z80010507
  Keywords : Modern humans * Gravettian * Burials * Rituals * Taphonomy * Předmostí
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Impact factor: 3.550, year: 2008

  Paleoanthropological materials from Předmostí were recovered by several archaeologist during a century of research and represent one of the largest collections of early modern human remains. Unfortunately, most of these fossils were destroyed in 1945. Aim of this paper is to create a list of finds in accordance with the discovery dates, to place them into the spatial and chronological context and to compare them with the results from the last excavation in 2006. The new interpretation takes in account both the effect of past ritual behavior and postdepositional processes.

  Paleoantropologický materiál z Předmostí byl objeven několika archeology během století výzkumu a představuje jednu z největších sbírek kosterních pozůstatků pleistocenního moderního člověka. Bohužel, většina těchto fosílií byla zničena v roce 1945. Cílem tohoto článku je vytvořit soupis podle data nálezu, zařadit nálezy do prostorového a chronologického kontextu lokality a srovnat je s výsledky posledního výzkumu v roce 2006. Nová interpretace zvažuje jak rituální chování člověka v minulosti, tak vliv postdepozičních procesů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160302

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.