Number of the records: 1  

Calcium hydroxide based consolidation of lime mortars and stone

 1. 1.
  0307524 - ÚTAM 2008 RIV PT eng C - Conference Paper (international conference)
  Drdácký, Miloš - Slížková, Zuzana
  Calcium hydroxide based consolidation of lime mortars and stone.
  [Konsolidace vápenných omítek a kamene na bázi hydroxidu vápenatého.]
  Stone consolidation in cultural heritage. Lisabon: LNEC, 2008 - (kk, k.), s. 299-308. ISBN 978-972-49-2135-8.
  [Stone consolidation in cultural heritage. Lisabon (PT), 06.05.2008-07.05.2008]
  R&D Projects: GA ČR(CZ) GA103/06/1609
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z20710524
  Keywords : lime water * lime mortar consolidation * nanotechnology
  Subject RIV: AL - Art, Architecture, Cultural Heritage

  This paper presents a comparative study on the effects of calcium hydroxide based agents on consolidating a poor lime mortar and three types of stone. It reviews the results of recent tests on the influence of lime water treatment on various, mainly mechanical, characteristics of consolidated lime mortar. The tests were carried out on non-standard test specimens fabricated from a poor mortar and developed specially for the purpose of testing relatively low strengthening effects. The lime water technology is compared with the application of agents based on colloidal calcium hydroxide dispersed in ethanol or isopropyl alcohol (CaLoSiL), and with a traditional barium hydroxide treatment.

  Článek uvádí srovnávací studii vlivu aplikace zpevňovacích technik založených na reakci hydroxidu vápenatého se vzdušným kysličníkem uhličitým. Přináší výsledky mechanických zkoušek prováděných na nestandardních zkušebních vzorcích s hubené vápenné malty. Technologie opakovaného mnohočetného máčení malty vápennou vodou je porovnána s prostředky na bázi koloidní disperze hydroxidu vápenatého v etanolu nebo isopropanolu (CaLoSiL) a s tradičními technikami typu barnaté vody. Studijně byl zkoumán i vliv sulfátu a samostné destilované vody. Výsledky jsou doplněny diskuzí o polních zkouškách na hradě Pernštejn a diskuzí o metodě zkoušení konzistence odlučováním povrchové vrstvy lepicí páskou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160263

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.