Number of the records: 1  

Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii

 1. 1.
  0307299 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Ajvaz, Michail
  Znak, sebevědomí a čas. Dvě studie o Derridově filosofii.
  [Sign, Self-consciousness and Time. Two Studies on Derrida's Philosophy.]
  Praha: Filosofia, 2007. 148 s. ISBN 978-80-7007-267-7
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : arbitrarity * sign * Edmund Husserl * Jacques Derrida * phenomenology
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  První studie se zabývá filosofií J. Derridy všeobecně, zejména jeho teorií arbitrárnosti znaku, druhá studie se zabývá kritikou, které Jacques Derrida podrobil Husserlovy Přednášky k fenomenologii vnitřního časového vědomí ve své knize Hlas a fenomén, zejména problémy živé přítomnosti, netematického vnitřního vědomí, názornosti retence a problémem počáteční fáze časového předmětu.

  The first study is dealing with J. Derrida's philosophy in general, above all with his theory of arbitrarity of sign of langauge, the second study is dealing with comment on Husserl´s Lectures on a Phenomenology of Inner Consciousness of Time in Jacques Derrida's book The Voice and the Phenomenon, especially with problems of living presence, non-thematic inner consciousness, intuitive character of a retention and problem of a start-up phase of time object.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0160106

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.