Number of the records: 1  

Effect of Surface Diffusion on Transfer Processes in Heterogeneous Systems

 1. 1.
  0306837 - ÚCHP 2008 RIV US eng J - Journal Article
  Levdansky, V.V. - Smolík, Jiří - Moravec, Pavel
  Effect of Surface Diffusion on Transfer Processes in Heterogeneous Systems.
  [Vliv povrchové difuze na přenosové procesy v heterogenních systémech.]
  International Journal of Heat and Mass Transfer. Roč. 51, 9-10 (2008), s. 2471-2481. ISSN 0017-9310. E-ISSN 1879-2189
  R&D Projects: GA ČR GA101/05/2214; GA ČR(CZ) GA101/05/2524; GA ČR GA104/07/1093
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40720504
  Keywords : adsorption * gas flow * surface diffusion
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.894, year: 2008

  The paper presents a review of publications concerned with the influence of the surface diffusion of adsorbed molecules on the course of processes in heterogeneous systems. The influence of resonance (in particular, laser) radiation on mass transfer in channels (porous bodies) with allowance for the surface diffusion of adsorbed molecules is discussed.

  V článku je provedena recenze publikací, které se zabývají vlivem povrchové difuze adsorbovaných molekul na průběh procesů v heterogenních systémech, zejména vlivu rezonančního záření (především laseru) na přestup hmoty v kanálcích (porovitých tělesech) s přihlédnutím k povrchové difuzi adsorbovaných molekul.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159750

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.