Number of the records: 1  

Structural basis of interactions between human glutamate carboxypeptidase II and its substrate analogs

 1. 1.
  0306830 - ÚOCHB 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Bařinka, C. - Hlouchová, Klára - Rovenská, Miroslava - Majer, P. - Dauter, M. - Hin, N. - Ko, Y. S. - Tsukamoto, T. - Slusher, B. S. - Konvalinka, Jan - Lubkowski, J.
  Structural basis of interactions between human glutamate carboxypeptidase II and its substrate analogs.
  [Strukturální podstata interakcí lidské glutamát karboxypeptidasy II a analogů jejích substrátů.]
  Journal of Molecular Biology. Roč. 376, č. 5 (2008), s. 1438-1450. ISSN 0022-2836. E-ISSN 1089-8638
  R&D Projects: GA MŠMT 1M0508
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506
  Keywords : prostate-specific membrane antigen * metallopeptidase * folate hydrolase * NAALADase * phosphapeptide
  Subject RIV: CE - Biochemistry
  Impact factor: 4.146, year: 2008

  Extracellular part of human glutamate carboxypeptidase II was co-crystallized with the phosphapeptide analogs of the enzyme substrates folyl-gamma-glutamate, aspartyl-glutamate, and gamma-glutamyl-glutamate. The determination of the crystal structures allowed us to describe the S1 site of the enzyme in detail for the first time and the corresponding enzyme-ligand interactions, too. Biochemical experiments provided additional information about the influence of the nature of the fragment in the P1 position of the substrate on the hydrolysis rate.

  Extracelulární část lidské glutamátkarboxypeptidasy II byla vykrystalizována v komplexu s fosfapeptidovými analogy jejích substrátů folyl-gamma-glutamátu, aspartyl-glutamátu a gamma-glutamyl-glutamátu. Rentgenostrukturní analýza umožnila poprvé detailně popsat S1 podmísto enzymu a příslušné interakce s ligandem. Další informace o vlivu druhu fragmentu v P1 pozici substrátu na hydrolýzu poskytla doplňující biochemická měření.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159746

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.