Number of the records: 1  

A view from inside onto the surface of self-assembled nanocomposite coatings

 1. 1.
  0306528 - ÚMCH 2008 RIV NL eng J - Journal Article
  Špírková, Milena - Brus, Jiří - Brožová, Libuše - Strachota, Adam - Baldrian, Josef - Urbanová, Martina - Kotek, Jiří - Strachotová, Beata - Šlouf, Miroslav
  A view from inside onto the surface of self-assembled nanocomposite coatings.
  [Pohled z nitra na povrch autouspořádaných nanokompozitních nátěrů.]
  Progress in Organic Coatings. Roč. 61, 2-4 (2008), s. 145-155. ISSN 0300-9440. E-ISSN 1873-331X
  R&D Projects: GA AV ČR IAA400500505
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40500505
  Keywords : coating * sol-gel-process * montmorillonite
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 1.375, year: 2008

  Hybrid organic–inorganic (O–I) nanocomposite coatings with an O–I matrix and inorganic nanofillers were synthesized by two consecutive and independent processes: sol–gel process (build-up of inorganic structures with epoxide-functions in situ) and polyaddition reaction (epoxy network formation with amines). A high degree of self-organization existing already in the O-I matrix was observed in some cases, which obviously influences the self-assembly behavior of the nanofillers in the O-I matrix and on the surface of the hybrid coatings.

  Hybridní organicko-anorganické (O-A) nanokompozitní nátěry s O-A matricí a anorganickými nanoplnivy byly připraveny dvěma nezávislými procesy: sol-gel procesem (in situ tvorba anorganických struktur obsahujících epoxy skupiny) a polyadičními reakcemi (reakce epoxyskupin s aminoskupinami). V některých případech byl zjištěn vysoký stupeň autouspořádání již v samotné O-A matrici, který zřejmě ovlivňuje i autouspořádání nanočástic v hybridních nátěrech jak uvnitř matrice, tak i jejich na povrchu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159525

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.