Number of the records: 1  

Transformed tobacco plants with increased tolerance to drought

 1. 1.
  0305830 - ÚEB 2008 RIV ZA eng J - Journal Article
  Gubiš, J. - Vaňková, Radomíra - Červená, V. - Dragúňová, M. - Hudcovicová, M. - Lichtnerová, H. - Dokupil, T. - Jureková, Z.
  Transformed tobacco plants with increased tolerance to drought.
  [Transformované rostliny tabáku se zvýšenou tolerancí vůči suchu.]
  South African Journal of Botany. Roč. 73, č. 4 (2007), s. 505-511. ISSN 0254-6299. E-ISSN 1727-9321
  Grant - others:Slovenské Ministerstvo zemědělství(SK) 2003 SP 27/028 0D 01/028 0D 01
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z50380511
  Source of funding: V - Other public resources
  Keywords : Nicotiana tabacum L * pigment * proline
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 0.444, year: 2007

  P5CSF129A cDNA and the nptII marker gene were used for tobacco (Nicotiana tabacum L. cv. Bel B and cv. M51) transformation via Agrobacterium tumefaciens strain LBA4404. Twenty transformed tobacco plants were obtained after transformation of leaf discs. Presence of the transgene was confirmed by polymerase chain reaction (PCR) analysis. Physiological responses to water stress were compared in transgenic and wild-type tobacco plants. Transgenic plants of both cultivars accumulated high levels of free proline. They did not exhibit dry mass relocation or chlorophyll content reduction. Neither precocious senescence, nor leaf necrosis or morphological changes were observed in control and stress conditions (RWC decrease by 7-8%). Transgenic plants with elevated accumulation of osmoprotectants seem to be better adapted to water stress, providing a perspective for future research of stress effects that have a principle role in the functional activity of plants. This study confirmed P5CSF129A to be a candidate gene in crop engineering for enhanced water stress tolerance.

  P5CSF129A cDNA a markerový gen nptII byly použity pro transformaci tabáku (Nicotiana tabacum cv. Bel B and cv. M51) pomocí Agrobacteria tumefaciens klon LBA4404. Dvacet transformovaných rostlin tabáku bylo získáno po transformaci listových disků. Přítomnost transgenu byla potvrzena PCR. Byl studován vliv vodního stresu na růst a fyziologickou odezvu rostlin. Oba kultivary transgenních rostlin, které akumulovaly vysokou hladinu proline, tolerovaly lépe vodní stres, sušina ani obsah chlorofylu nebyly změněny. Za kontrolních i stresových podmínek nebyla pozorována ani předčasná senescence, ani nekrosy listů. Tato studie potvrdila, že P5CSF129A může být potenciálním genem na zlepšení tolerance vůči suchu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158992

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.