Number of the records: 1  

Age-dependent changes in structure and function of the male labial gland in Bombus terrestris

 1. 1.
  0305810 - ÚOCHB 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Šobotník, Jan - Kalinová, Blanka - Cahlíková, L. - Weyda, František - Ptáček, V. - Valterová, Irena
  Age-dependent changes in structure and function of the male labial gland in Bombus terrestris.
  [Změny ve struktuře a funkci labiální žlázy u samců čmeláka zemního, Bombus terrestris, v závislosti na stáří.]
  Journal of Insect Physiology. Roč. 54, č. 2 (2008), s. 204-214. ISSN 0022-1910. E-ISSN 1879-1611
  R&D Projects: GA MŠMT 2B06007; GA AV ČR IAA4055403
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z40550506; CEZ:AV0Z50070508
  Keywords : bumblebee males * labial gland * ultrastructure * electroantennography
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 2.155, year: 2008

  The cephalic region of the labial gland in the buff-tailed bumblebee, Bombus terrestris, consists of numerous acini (formed by associated secretory cells and a central lumen) and connecting ducts. Age-dependent changes in secretion production (both qualitative and quantitative) are associated with changes in the amount of rough endoplasmic reticulum (RER), Golgi apparatus, and smooth endoplasmic reticulum (SER). Secretory cell death starts at 5 days of age, with maximal longevity to 10 days. Pheromone production starts immediately after eclosion, with pheromone quantities increasing until day 7. Variation in pheromone quantity and composition are reflected sensitively in the response of the queen antennae.

  Cefalická část labiální žlázy čmeláka zemního, Bombus terrestris, je tvořena početnými acini (sekrečními buňkami kolem centrálního rezervoáru) a vývody (spojují jednotlivé acini s bází spodního pysku). Produkce sekrece se mění (kvalitativně i kvantitativně) v závislosti na stáří samce a koreluje se změnami v zastoupení drsného endoplasmatického retikula (DER), Golgiho aparátu a hladkého endoplasmatického retikula (HER). Sekreční buňky začínají odumírat od stáří 5-ti dní, přičemž poslední živé sekreční buňky byly zřídka pozorovány u 10-ti denních jedinců. Produkce feromonu začíná bezprostředně po vylíhnutí samce z kukly, přičemž obsah feromonu ve žláze narůstá až do sedmého dne života samců. Změny v množství a kvalitě sekretu jsou odpovídajícím způsobem registrovány tykadly panenských královen.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158975

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.