Number of the records: 1  

Li doping effect on properties and phase transformations of KNbO.sub.3./sub..

 1. 1.
  0305752 - FZÚ 2008 RIV GB eng J - Journal Article
  Trepakov, Vladimír - Savinov, Maxim - Železný, Vladimír - Syrnikov, P. P. - Deyneka, Alexander - Jastrabík, Lubomír
  Li doping effect on properties and phase transformations of KNbO3.
  [Vliv dopování Li na vlastnosti a fázové přechody KNbO3.]
  Journal of the European Ceramic Society. Roč. 27, - (2007), s. 4071-4073. ISSN 0955-2219. E-ISSN 1873-619X
  R&D Projects: GA MŠMT(CZ) 1M06002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z10100521; CEZ:AV0Z10100522; CEZ:AV0Z10100520
  Keywords : impurities * spectroscopy * phase transformations * perovskites
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 1.562, year: 2007

  Dielectric permittivity and infrared reflectivity spectra of Li doped KNbO3 single crystals have been studied for the first time for K1-xLixNbO3 with x = 0.015, 0.02, 0.065. Li doping is accompanied by an increase of the cubic-tetragonal phase transition temperature,and a decrease of tetragonal-orthorhombic-rhombohedral phase transition temperatures.

  Byla studována poprvé permitivita a infračervená reflektivita Li dopovaných krystalů K1-xLixNbO3 pro x = 0.015, 0.02, 0.065. Li dopování je doprovázeno nárůstem teploty fázového přechodu z kubické do tetragonální fáze a poklesem při přechodech typu tetragonální - ortorombická - romboedrická fáze.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158935

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.