Number of the records: 1  

Antropologické přístupy v historickém bádání

 1. 1.
  0305604 - FLÚ 2008 RIV CZ cze B - Monography
  Nodl, Martin (ed.) - Tinková, D. (ed.)
  Antropologické přístupy v historickém bádání.
  [Anthropological Approach in Historical research.]
  Praha: Argo, 2007. 272 s. ISBN 978-80-7203-923-4
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z90090514
  Keywords : Historical Anthropology * Elite * Rituals * Gender
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  Sborník deseti příspěvků je věnován moderním antropologickým přístupům v historickém bádání. Ústředním tématem úvah deseti českých historiků a historiček jsou gender a lidské tělo. Druhý tematický okruh se zabývá problematikou politické reprezentace a rituálního jednání elit v pozdním středověku a v raném novověku.

  Volume of 10 papers dedicated to modern anthropological approach in historical research focused on the theme of gender and human body, political representation and ritual behaviour of the elites in middle ages and early modern.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0158840

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.