Number of the records: 1  

K problematice regulárních a iregulárních - chaotických pohybů v slabě a silně nelineárních převodových soustavách

 1. 1.
  0211868 - UT-L 20010120 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hortel, Milan - Škuderová, Alena
  K problematice regulárních a iregulárních - chaotických pohybů v slabě a silně nelineárních převodových soustavách.
  [At problems of regular and irregular - chaotic motions in faintly and strongly nonlinear gearing systems.]
  Sborník referátů kateder částí strojů a mechanismů. Vol. 1. Ostrava: VŠBTU, 2001 - (Hrudičková, M.), s. 101-104. ISBN 80-7078-919-0.
  [Mezinárodní konference kateder částí strojů a mechanismů /42./. Ostrava (CZ), 04.09.2001-05.09.2001]
  R&D Projects: GA ČR GA101/00/0225
  Keywords : nonlinear dynamics * parametric system * gearing
  Subject RIV: BI - Acoustics

  Dynamická síla tvoří základ dimenzionální a hmotnostní miimalizace strojírenských konstrukcí. Základem pro co nejpřesnější stanovení síly je pak skutečnosti se nejvíce přibližující matematicko-fyzikální modelování. Takové modely vedou při hmotnostní d

  The dynamic force is the basis for the minimalization of mass and measures of engineering structures. Gear pair models which mostly approximate the real fact lead to the solution and analysis of nonlinear differential equations with time variable structure.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0107417

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.