Number of the records: 1  

Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene)

 1. 1.
  0150828 - KNAV-K 20033028 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Veselá, Lenka
  Rožmberská knihovna a její katalog (k možnostem využití rukopisných historických katalogů jako pramene).
  [The Rožmberk Library and its catalogue (to the possibilities of exploiting of the manuscript historical catalogues as a source).]
  80-7040-661-5. In: K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. "Čtenář a jeho knihovna.". České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra romanistiky, 2003 - (Radimská, J.), s. 109-118. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Opera romanica. 4.
  [K výzkumu zámeckých, církevních a mešťanských knihoven. Čtenář a jeho knihovna. /2./. Jindřichův Hradec (CZ), 23.10.2002-26.10.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR IAB8083101
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7083919
  Keywords : book culture * historical bibliography * historical libraries
  Subject RIV: AB - History

  Autorka objasňuje na příkladu původního rukopisného katalogu rožmberské knihovny z r. 1608 výpovědní hodnotu podobných dokumentů pro současný historický výzkum.

  Author explain on the example of the original manuscript catalogue of the Library of Rožmberk from 1608 the research values of the similar documents for the culture history.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0048355

   
   

Number of the records: 1