Number of the records: 1  

L'analisi dei manoscritti di argomento boemistico nella Biblioteca Vaticana

 1. 1.
  0123210 - A-Z 20023046 RIV CZ ita J - Journal Article
  Petr, Stanislav
  L'analisi dei manoscritti di argomento boemistico nella Biblioteca Vaticana.
  [Analysis of bohemical manuscripts in the Vatican Library.]
  Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma. Roč. 3, - (2002), s. 56-70. ISBN 80-902262-5-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : manuscripts * codicology
  Subject RIV: AB - History

  Článek seznamuje s výzkumným záměrem Českého historického ústavu v Římě, jímž je výzkum rukopisných bohemik uložených ve vatikánských ev. římských knihovnách. V úvodu je podán přehled českého rukopisného bádání ve vatikánské knihovně od 1. poloviny 19. stol. až do současnosti. V další části seznamuje autor s rukopisnými bohemiky uloženými v knihovně Palatina.

  The article informs of the research aim of the Czech Historical Institute in Rome, ie study of bohemical manuscripts preserved in Vatican and Rome libraries. As an introduction, there is a survey of the Czech research on manuscripts in Vatican library from the 1st half of the 19th century. The author then informs about the bohemical manuscripts housed in the library Palatinum.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021478

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.