Number of the records: 1  

Archivy a archiváři ve 20. století

 1. 1.
  0123168 - A-Z 20023003 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Hoffmannová, Jaroslava
  Archivy a archiváři ve 20. století.
  [The Archives and the Archivists in the 20th Century.]
  Archiváři ve XX. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 18.-19. září 2001 v Jindřichově Hradci. Jindřichův Hradec: Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, 2002 - (Psíková, J.), s. 5-11. ISBN 80-238-8723-8.
  [Archiváři ve XX. století. Jindřichův Hradec (CZ), 18.09.2001-19.09.2001]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8077915
  Keywords : archives * archivists
  Subject RIV: AB - History

  Autorka přibližuje stav archivnictví v českých zemích na prahu 20. století s nevelkým počtem archivů a profesionálních archivářů, seznamuje podrobněji s nejednoduchým vývojem tohoto oboru během 20. století až k vyvinutému organismu českého archivnictví na konci 20. století. Charakterizuje současné problémy, které bude třeba řešit v blízké budoucnosti.

  Authoress describes the state of archival administration in the Czech Lands on the threshold of the 20th century with a minor number of archives and professional archivists, informs about complicated evolution of this field during 20th century up to the end this century with mature organism of the Czech archival administration. She characterizes contemporary problems that are to be dealt with in the near future.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021436

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.