Number of the records: 1  

Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k ČSAZV a ČSAV (1953 - 1963)

 1. 1.
  0122960 - A-Z 20003071 RIV SIGLE CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Mikovcová, Alena
  Poznámky k problémům vědeckovýzkumné činnosti na vysokých školách zemědělských ve vztahu k ČSAZV a ČSAV (1953 - 1963).
  [Notes to the Problems of Scientific and Research Activities of the Agricultural Universities in relation to The Czechoslovak Academy of Agricultural Science and to The Czechoslovak Academy of Science (1953 - 1963).]
  80-86404-00-5. In: Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha: Arenga, 2000 - (Kostlán, A.; Barvíková, H.; Ďurčanský, M.; Kodera, P.), s. 73-87. Práce z dějin vědy., 1.
  [Věda v Československu v letech 1953 - 1963. Praha (CZ), 23.11.1999-24.11.1999]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A041
  Keywords : CSAC * scientific and research activities * agricultural universities
  Subject RIV: AB - History

  Vývoj vysokých škol zemědělských byl v letech 1952 - 1963 charakterizován četnými reorganizacemi. V systému organizace a řízení vědeckovýzkumné činnosti dominovaly administrativně - byrokratické a centralistické způsoby práce. Vědeckovýzkumná práce byla na VŠZ v l. 1956-1963 řízena po třech liniích (ČSAV, ČSAZV a MŠK). V r. 1962 byla ČSAZV zrušena a řízení aplikovaného výzkumu převzalo ministerstvo zemědělství. ČSAV prosadila na VŠZ nový směr základního výzkumu v komplexu biologických, technických a ekonomických věd.

  In 1952-1963 the development of the agricultural universities was influenced by a lot of reorganizations.The administrative, bureaucratic and centralistic forms dominated in the methods, organizing and management of the scientific and research activities. In 1962 The Czech. Academy of Agricultural Science caesed to exist and the management of the applied research was administered in The Ministry of Agriculture. The priority of the basic research in the agricultural universities was given by The Czech. Academy of Science on the biological, economical and technical disciplines.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0021228

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.