Number of the records: 1  

Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie

 1. 1.
  0122365 - ARUB-Q 20033001 RIV CZ cze B - Monography
  Svoboda, Jiří (ed.)
  Prehistorické jeskyně. Katalogy, dokumenty, studie.
  [Prehistoric Caves. Catalogues, Documents, Studies.]
  Brno: Archeologický ústav Brno, 2002. 407 s. Dolnověstonické studie., 7. ISBN 80-86023-38-9
  R&D Projects: GA AV ČR IAA9001901
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8001916
  Keywords : Caves * Moravian Karst * Paleolithic settlement, art
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Tento svazek zahrnuje katalogy paleolitických jeskynních lokalit a pleistocenní fauny, dosud nepublikované dokumenty ze starších jeskynních výzkumů a tématické studie ze speleoarcheologie (sídelní struktury, industrie, pohřby, umění).

  The volume includes the catalogues of Paleolithic cave sites and of Pleistocene cave fauna from Moravia, hitherto unpublished documents from earlier cave explorations, as well as topical studies in speleoarchaeology (settlement pattern, industries, burials, art).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020645

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.