Number of the records: 1  

Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří

 1. 1.
  0122190 - ARUB-Q 20000017 RIV CZ cze M - Monography Chapter
  Doležel, Jiří
  Pravěké, protohistorické a slovanské osídlení. Obce Tišnovska.
  [Primeval, protohistoric and Slavonic settlement. The community of Tišnov region.]
  Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří. Tišnov: Sursum, 1999, s. 37-38, 55-182. ISBN 80-238-4289-7
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  V rámci publikace byl souhrnně charakterizován vývoj osídlení v geograficky ostře ohraničeném regionu od nejstaršídoby po středověk. Revidovány zde byly též nejstarší písemné prameny o jednotlivých obcích a movité archeologické památky.

  Intra-publication the evolution of the settlement in geographicaly smarty delimited region from eldest to mediaevalperiod was charakterizied globaly. Also the eldest written sources about particular community and corporeal archaeologicalrelics were reviced here.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020474

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.