Number of the records: 1  

Dendrochronologické pracoviště v Mikulčicích v roce 1997

 1. 1.
  0122126 - ARUB-Q 990018 RIV CZ cze J - Journal Article
  Dvorská, Jitka - Poláček, Lumír
  Dendrochronologické pracoviště v Mikulčicích v roce 1997.
  [Dendrochronological Workplace in Mikulčice in Year 1997.]
  Zprávy památkové péče. Roč. 59, č. 2 (1999), s. 7-8. ISSN 1210-5538
  R&D Projects: GA ČR GV404/96/K089
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020410

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.