Number of the records: 1  

Metalografie ve službách archeologie

 1. 1.
  0121766 - ARU-G 20033112 RIV CZ cze B - Monography
  Hošek, Jiří
  Metalografie ve službách archeologie.
  [Metallography in the Service of Archaeology.]
  Praha: Archeologický ústav Praha, 2003. 252 s. ISBN 80-86124-40-1
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : Metallography * Archaeology * Archaeometallurgy
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Studie se zabývá současným stavem a poznatky metalografického výzkumu železných archeologických nálezů ze severních a severovýchodních lokalit, které byly po této stránce až doposud prakticky neprobádané (na rozdíl od oblastí středočeských, severozápadočeských a jihočeských). Jádro práce je v kapitolách věnovaných rozborům zpravidla středověkých výkovků a zvolna rozšiřují náš obzor poznání o středověké kovářské technice. Zařazeny jsou i některé kapitoly věnované samotné teorii metalografie aplikované při výzkumu archeologických výkovků.

  The study deals with contemporary state and knowledge of metallographic research of iron artefacts from North- and Northeast- Bohemia, which has practically not been explored in this way to date (in contrast to the Central Bohemian, Northwest Bohemian and South Bohemian regions). The basic work in the chapters is dedicated to the analyses of as a rule medieval iron objects, which make it possible for us to get a better knowledge of the Bohemian medieval smithing technique. Some chapters dedicated to the theory of metallography as applied to the research of archaeological iron objects are included as well.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0020056

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.