Number of the records: 1  

Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky

 1. 1.
  0121587 - ARU-G 20020077 RIV CZ cze J - Journal Article
  Boháčová, Ivana - Špaček, J.
  Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi. Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky.
  [Early Medieval fortification at Stará Boleslav. Contribution to the research fortification techniques.]
  Archaeologia historica. Roč. 27, - (2002), s. 37-50. ISSN 0231-5823.
  [Konference archeologů středověku /33./. Brtnice - Panská Lhota, 17.09.2001-21.09.2001]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z8002910
  Keywords : early mediaeval stronghold * fortification * Bohemia
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Příspěvek přináší popis a dokumentaci jednotlivých fází opevnění raně středověkého přemyslovského hradu ve Staré Boleslavi (okr. Praha-východ). Jeho části byly zachyceny záchranným archeologickým výzkumem v letech 1989, 1991, 1993- 1995 a 2000 v severní a centrální části areálu.

  Description and documentation of individual fortification phases of the Early Medieval Přemyslid Castle at Stará Boleslav (dsitrict of Praha-východ), uncovered by archaeological rescue excavations on 1989, 1991, 1993-1995 and 2000 in the north and central parts of the area.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019878

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.