Number of the records: 1  

Elektrochemická redukce korozních produktů bronzových předmětů a jejich chemická analýza

 1. 1.
  0121272 - ARU-G 20000152 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šilhová, Alena
  Elektrochemická redukce korozních produktů bronzových předmětů a jejich chemická analýza.
  [Electrochemical Reduction of Chloride Ions and Chemical Analyse of Corrosion Products.]
  Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře. Brno: Technické muzeum, 2000, s. 83-96. ISBN 80-901880-9-5.
  [Seminář. Písek (CZ), 26.09.2000-28.09.2000]
  R&D Projects: GA MK RK99P03OMG007
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology

  Stabilizace bronzových předmětľ, u nichĹ byla aktivována chloridová koroze, je nezbytná, protoĹe tento typ koroze vede aĹ k úplné degradaci předmětľ. Velmi účinná je stabilizace elektrochemickou redukcí chloridových iontľ. Úkolem této práce je modifikace metody pro více předmětľ najednou a její analytické vyhodnocení.

  The stabilisation of bronze objects attacked by an active chloride corrosion is essential, because this type of corrosion can completely destroy them. The stabilisation by means of the electrochemical reduction is very effective. The aim of this work is the modification of the method for more objects treated simultaneously including the analytical evaluation.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0019567

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.