Number of the records: 1  

Chemicko-technologický průzkum laténské keramiky ze severozápadních Čech

 1. 1.
  0120594 - ARU-G 980037 RIV CZ cze J - Journal Article
  Hanykýř, V. - Ticová, E. - Salač, Vladimír
  Chemicko-technologický průzkum laténské keramiky ze severozápadních Čech.
  [Chemical-technological investigations of La Tene pottery of northwestern Bohemia.]
  Archeologické rozhledy. Roč. 50, č. 1 (1998), s. 106-115. ISSN 0323-1267
  R&D Projects: GA ČR GA404/94/0606
  Subject RIV: AC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0018891

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.