Number of the records: 1  

Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series

 1. 1.
  0106054 - USMH-B 20040067 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Vilhelm, Jan - Lokajíček, Tomáš - Rudajev, Vladimír
  Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series.
  [Možnosti předvídání totálního rozrušení horninových vzorků použitím autokorelační analýzy ultrazvukové emise.]
  Proceedings of 26th European Conference on Acoustic Emission Testing. Berlin: Deutsche Gesellschaft für zerstorungsfreie Prüfung, 2004, s. 201-210. ISBN 3-931381-58-7.
  [European Conference on Acoustic Emission Testing /26./. Berlin (DE), 15.09.2004-17.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA205/04/0088; GA ČR GA205/03/0071; GA AV ČR KSK3012103
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z3046908
  Keywords : ultrasonic emission * correlation analysis
  Subject RIV: DC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure

  The series of acoustic emission events from loaded rock samples were studied by means of correlation analysis. The changes in the correlation parameters are evidence of increased effect of events on one another, i.e. of the redistribution of stress.

  Ultrazvuková emise vyvolaná zatěžováním horninových vzorků byla podrobena korelační analýze. Změny hodnot parametrů autokorelační funkce jsou důsledkem vzrůstajícího vzájemného ovlivňování ultrazvukových dějů a redistribuce napětí v porušovaném vzorku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013237

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.