Number of the records: 1  

Generation of pulse elements by sequential recording of binary patterns from an SLM and a method of their testing

 1. 1.
  0105972 - URE-Y 20040156 RIV CZ eng J - Journal Article
  Aubrecht, Ivo - Miler, Miroslav - Pala, Jan
  Generation of pulse elements by sequential recording of binary patterns from an SLM and a method of their testing.
  [Vytváření fázových elementů záznamem sekvence binárních obrazců z prostorového modulátoru světla a jejich testování.]
  Jemná mechanika a optika. Roč. 49, č. 6 (2004), s. 174-177. ISSN 0447-6441
  R&D Projects: GA ČR GA202/01/0428
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2067918
  Keywords : diffraction * photolitography * spatial light modulators
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  An electronic system employing an LCD with polarizers and a shutter is used to generate binary patterns of light. The patterns are recorded in a photosensitivite material, each for a particular time, by incoherent light. The patterns and the times are chosen of the kind that the resultant distribution of the exposure dose correspond to a required phase relief. The system can be reconfigured to one for inspection of recorded elements from Fraunhofer diffraction due to them, with the SLM used for aperturing.

  Elektronický systém využívající LC displej s polarizátory a závěrku je použit pro vytváření binárních obrazců. Obrazce jsou zaznamenány do fotocitlivého materiálu, každý po individuální dobu, pomocí nekoherentního světla. Obrazce a doby jsou voleny tak, aby výsledné rozložení expoziční dózy odpovídalo požadovanému fázovému reliéfu. Záznamový systém lze snadno přestavět na jiný pro testování vytvořených prvků na základě Fraunhoferovy difrakce při využití prostorového modulátor světla k jejich vyclonění.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013157

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.