Number of the records: 1  

Growth and characterization of TGS and DTGS single crystals doped with Pt/II/, Pt/IV/ and L-Alanine

 1. 1.
  0105846 - URE-Y 20040056 RIV DE eng J - Journal Article
  Novotný, Jan - Březina, Bohuslav - Zelinka, Jiří
  Growth and characterization of TGS and DTGS single crystals doped with Pt/II/, Pt/IV/ and L-Alanine.
  [Růst a charakterizace monokrystalů TGS a DTGS dotovaných Pt/II/, Pt/IV/ a L-alaninem.]
  Crystal Research and Technology. Roč. 39, č. 12 (2004), s. 1089-1098. ISSN 0232-1300. E-ISSN 1521-4079
  R&D Projects: GA AV ČR KSK1010104; GA AV ČR IBS2067204; GA MŠMT OC D14.40
  Keywords : crystal growth * ferroelectrics * infrared detectors
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.770, year: 2004

  The single crystals of triglycine sulfate doped with bivalent and tetravalent Pt-ions and with L-alanine /LADTGS/Pt/II/ and LATGS/Pt/IV/ were grown in the ferroelectric phase from low temperature solutions. Using stick seeds the full-shaped crystals with many growth pyramids have been prepared. The growth rate along the axis c of the doped crystals is much higher than in an undoped one. Morphology, domain structure and P-E hysteresis loops have been investigated. The effect of the dopant on the growth velocity is explained on the basis of catalytic action of supposed platinum complexes.

  Monokrystaly sulfátu triglycinia dotované dvou- a čtyřmocnou platinou a L-alaninem /LADTGS a LADTGS/Pt/IV// byly vypěstovány ve feroelektrické fázi z nízkoteplotních roztoků. Plně vyvinuté krystaly s mnoha růstovými pyramidami byly připraveny pomocí tyčových zárodků. Rychlost růstu podél osy c je u dotovaných krystalů mnohem vyšší než u nedotovaných. Byla zkoumána morfologie, doménová struktura a P-E hysterezní smyčky. Účinek příměsí na rychlost růstu je vysvětlen katalytickým působením předpokládaných platinových komplexů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013034

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.