Number of the records: 1  

Chitosan immobilization onto the atmospheric-pressure plasma functionalized polypropylene nonwovens

 1. 1.
  0105753 - UMCH-V 20043323 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Černáková, L. - Kováčik, D. - Mikula, M. - Černák, M. - Špírková, Milena
  Chitosan immobilization onto the atmospheric-pressure plasma functionalized polypropylene nonwovens.
  [Imobilizace chitosanu na netkané polypropylénové textilie funkcionalizované plasmou za atmosférického tlaku.]
  PMSE Preprints. Padova: Department of Electrical Engineering, Department of Chemical Sciences, University of Padova, 2004, ---.
  [International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry /9./. Padova (IT), 23.08.2004-27.08.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polypropylene nonwovens * grafting of chitosan * atomic force microscopy
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Polypropylene nonwovens were activated by plasma in atmospheric-pressure nitrogen prior to post-plasma grafting of chitosan. Subsequently, the same plasma treatment was used for an additional crosslinking of the grafted chitosan. Surface properties of the samples were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and atomic force microscopy. The results indicate immobilization of chitosan; the chitosan-grafted samples exhibit improved antimicrobial properties.

  Netkané polypropylénové textilie byly nejprve aktivovány plasmováním za atmosférického tlaku v prostředí dusíku, poté byl na ně naočkován chitosan, jenž byl následně zesíťován plasmováním za stejných podmínek. Povrchové vlastnosti byly charakterizovány FTIR a mikroskopií atomových sil. Dochází k imobilizaci chitosanu; vzorky s naočkovaným chitosanem vykazují zvýšené antimikrobiální vlastnosti.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012956

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.