Number of the records: 1  

1H NMR and small-angle neutron scattering investigation of the structure and solubilization behavior of three-layer nanoparticles

 1. 1.
  0105737 - UMCH-V 20043307 RIV US eng J - Journal Article
  Kříž, Jaroslav - Pleštil, Josef - Pospíšil, Herman - Kadlec, Petr - Koňák, Čestmír - Almásy, L. - Kuklin, A. I.
  1H NMR and small-angle neutron scattering investigation of the structure and solubilization behavior of three-layer nanoparticles.
  [Studie 1H NMR a maloúhlového rozptylu neutronů na struktuře a solubilizačním chování trojvrstvých nanočástic.]
  Langmuir. Roč. 20, č. 25 (2004), s. 11255-11263. ISSN 0743-7463
  R&D Projects: GA ČR GA203/03/0600
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : nanoparticles * polymer micelles * NMR
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 3.295, year: 2004

  The three-layered nanoparticles were prepared by radiation-induced polymerization of methyl methacrylate in the presence of polystyrene-block-polymethacrylic acid micelles. Their structure and absorption behavior towards benzene and chloroform were studied by NMR and small angle neutron scattering. The particles are shown to have modified absorption and uptake and release characteristics.

  Trojvrstvé nanočástice byly připraveny radiační polymerizací methylmethakrylátu v přítomnosti micel polystyren-blok-polyakrylové kyseliny. Jejich struktura a absorpční chování vůči benzenu a chloroformu byly studovány pomocí NMR a maloúhlového rozptylu neutronů. Bylo ukázáno, že částice mají modifikované chování v absorpci, pohlcování a uvolňování látek.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000190

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.