Number of the records: 1  

Study of phase transition in hard microcrystalline waxes and wax blends by differential scanning calorimetry

 1. 1.
  0105684 - UMCH-V 20043254 RIV US eng J - Journal Article
  Kumar, S. - Agrawal, K. M. - Khan, H. U. - Sikora, Antonín
  Study of phase transition in hard microcrystalline waxes and wax blends by differential scanning calorimetry.
  [Studie fázových přechodů v tvrdých mikrokrystalických voscích a jejich směsích pomocí diferenciální skanovací kalorimetrie.]
  Petroleum Science and Technology. Roč. 22, 3 & 4 (2004), s. 337-345. ISSN 1091-6466. E-ISSN 1532-2459
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4050111
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : phase transition * hard microscrystalline waxes * differential scanning calorimetry
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  Impact factor: 0.312, year: 2004

  Phase transition temperature and associated energies in hard high melting microscrystalline waxes and its various blend with paraffin wax have been determined by DSC in both heating and cooling mode. The dependence of these on the composition and properties of waxes have been analyzed.

  Pomocí DSC byly stanoveny teploty fázových přechodů a odpovídajících enthalpií tvrdých mikrokrystalických vosků s vysokým bodem tání a jejich směsí s parafinickými vosky. Měření byla provedena v režimu chlazení i ohřevu. Byly analyzovány závislosti těchto parametrů na složení směsí.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012906

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.