Number of the records: 1  

Fatty acids patterns in characterization of soil microbial community in process of primary succession on post-mining sites

 1. 1.
  0105397 - UPB-H 20043002 RIV SIGLE CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Elhottová, Dana
  Fatty acids patterns in characterization of soil microbial community in process of primary succession on post-mining sites.
  [Analýza mastných kyselin pro charakteristiku půdního mikrobiálního společenstva v procesu primární sukcese v místech po ukončení těžby.]
  Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. České Budějovice: Institute of Soil Biology AS CR, 2004, s. 17-21. ISBN 80-86525-03-1.
  [Present methods for investigation of microbial community biodiversity in soils and substrates. Methodological workshop /9./. České Budějovice (CZ), 02.03.2004-03.03.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA526/03/1259
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6066911
  Keywords : fatty acids patterns * soil microbial community * primary succession on post-mining sites
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour

  This paper summarizes different approaches based on fatty acids analyses used in investigation of soil microbial community qualitative changes during primary succession on post mining sites (0-42 years). The evaluations of different community level were shown: (i) Community as a superorganisms based on complete phospholipid fatty acids (PLFA) profiles; (ii) Guilds of community based on specific PLFA biomarkers; (iii) PLFA pattern of cultivable community part; (iv) Bacterial strains level determined with help of cellular fatty acids methyl-esters (FAME, MIS Sherlock).

  Tato studie shrnuje různé přístupy založené na analýzách mastných kyselin při sledování kvalitativních změn mikrobiálního společenstva během primární sukcese na místě po ukončení těžby hnědého uhlí (0-42 let). Bylo ukázáno hodnocení různých hladin společenstva: (i) Neporušené společenstvo s použitím kompletního profilu fosfolipidických mastných kyselin (PLFA); (ii) Zastoupení funkčních skupin s využitím specifických PLFA biomarkerů; (iii) Charakteristika kultivovatelné části společenstva; (iv) Identifikace izolovaných kultur na základě celulárních methylesterů mastných kyselin (MIS Sherlock System).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012640

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.