Number of the records: 1  

Self-Reproducing by Self-Assembly and Fission

 1. 1.
  0105256 - UIVT-O 20040247 RIV NZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Wiedermann, Jiří
  Self-Reproducing by Self-Assembly and Fission.
  [Sebereprodukce pomocí sebesestavování a dělení.]
  Supplemental Papers for DLT04. Auckland: CDMTCS, 2004 - (Calude, C.; Calude, E.; Dinneen, M.), s. 1-10. CDMTCS Research Report Series, 252.
  [DLT'04. International Conference on Developments in Language Theory /8./. Auckland (NZ), 13.12.2004-17.12.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR 1ET100300419
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1030915
  Keywords : cellular automata * self-assembly * self-reproducing automata
  Subject RIV: BA - General Mathematics
  http://hdl.handle.net/2292/3759

  We introduce so-called biomata which represent a novel approach to the construction of self-reproducing automata within the automata theory. The design of our automata has been motivated by the ideas of cellular biology on the origin of life. The model represents an interesting fusion of computational and self-organizational processes.

  Definujeme tzv. biomaty, které v rámci teorie automatů reprezentují nový přístup ke konstrukci sebereprodukujících se automatů. Návrh biomatů byl motivován názory buněčné biologie o vzniku života. Model představuje zajímavou kombinaci výpočetních a samooragnizujících se procesů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012503

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.