Number of the records: 1  

Guide to Atherosclerosis Risk Factors Data

 1. 1.
  0105239 - UIVT-O 20040230 RIV IT eng C - Conference Paper (international conference)
  Tomečková, Marie - Rauch, J. - Berka, P.
  Guide to Atherosclerosis Risk Factors Data.
  [Průvodce daty o rizikových faktorech aterosklerózy.]
  Discovery Challenge 2004. A Collaborative Effort in Knowledge Discovery from Databases. Caen: University of Caen, 2004 - (Berka, P.; Cremilleux, B.), s. 1-7
  [ECML/PKDD 2004 Discovery Challenge. Pisa (IT), 20.09.2004-24.09.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00B107
  Keywords : data mining * epidemiological study * risk factors of the atherosclerosis
  Subject RIV: BD - Theory of Information

  The paper is the introduction for the Discovery Challenge workshop taking place during the ECML/PKDD 2004 Conference in Pisa, Italy. The workshop was concerned on the analysis of the longitudinal twenty years lasting primary preventive study of risk factors of the atherosclerosis in middle-aged men (STULONG) by the methods named Data mining. The short description of the study, description of the collected data and the analytical questions for the knowledge discovery are given.

  Práce je úvodem pro seminář Discovery Challenge, který se konal v rámci konference ECML/PKDD 2004 v Pise, v Itálii. Seminář se týkal vyhodnocování dvacetileté primárně preventivní studie rizikových faktorů aterosklerózy u mužů středního věku (STULONG) metodou dobývání znalostí z databází (data mining). Je podán krátký popis studie, popis shromážděných dat a předloženy analytické otázky k řešení.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0012486

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.